Unrecalled Rolled Canvases 1952-1974

Unrecalled Rolled Canvases 1952-1974
Unrecalled Rolled Canvases 1952-1974

Taking place in the Benaki Museum, the exhibition “Unrecalled rolled canvases” presents Dimosthenis Kokkinidis’ rolled canvases, all of which remained forgotten for over 30 years in storage racks at his studio.

Η έκθεση “Λησμονημένα Ρολά Ζωγραφικής” παρουσιάζει καμβάδες τυλιγμένους σε ρολά που είχαν μείνει ξεχασμένοι για πάνω από 30 χρόνια σε ράφια αποθήκευσης στο ατελιέ του καλλιτέχνη Δημοσθένη Κοκκινίδη. 

Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (2) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (3) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (4)
The exhibition consists of 40 pieces of art, including two diptych, and covers more than two decades, namely the period from 1952 until 1974. The subjects vary: 14 works from his student years, six from the “Neighborhoods”, one from “Vietnam” and 18 from the “Junta”. With the exception of a work of 1989 from the series named “Odyssey”, a thematic integrated into the “Seas”, launched in the early 80s, which then followed its own path as a unity.

Πρόκειται για 40 έργα εκ των οποίων δύο είναι δίπτυχα και καλύπτουν περισσότερο από δύο δεκαετίες δημιουργίας, συγκεκριμένα την περίοδο από το 1952 μέχρι το 1974. Ως προς τα θέματα υπάρχει ποικιλία: 14 έργα από την περίοδο των σπουδών του, 6 από τις «Συνοικίες», 1 από το «Βιετνάμ» και 18 από τη «Χούντα». Εξαίρεση αποτελεί ένα έργο τού 1989 από τη σειρά «Οδύσσεια», μια θεματική ενταγμένη στις «Θάλασσες», που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 αλλά στη συνέχεια ακολούθησε αυτόνομη πορεία ως ενότητα.

Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (5) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (6) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (7) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (8)
The exhibition is enriched with drawings and printed material which contribute to the implementation of the exhibited works. Alongside audiovisual material presents the artist’s commentary during the art finding and framing, as well as his present intervention at an earlier composition from the series “Neighborhoods”. 

Επιπλέον, η έκθεση εμπλουτίζεται με σχέδια και έντυπο υλικό που συμβάλλουν στην αρτιότερη παρουσίαση και υποστήριξη των εκτιθέμενων έργων. Παράλληλα προβάλλεται οπτικοακουστικό υλικό με σχόλια του καλλιτέχνη τόσο κατά την εύρεση όσο και κατά το τελάρωμα των έργων καθώς και επέμβασή του σε μια παλαιότερη σύνθεση των «Συνοικιών». 

Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (30) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (31) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (32) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (33)

9 things you should know about Dimosthenis Kokkinidis:

 1. He was born in Piraeus, a port city in the region of Attica, Greece. (1929)
 2. In 1950, he started studying at the Athens University of Economics and Business.
 3. After two years he quit and went on to study at the Athens School of Fine Arts under Yannis Moralis and Spyros Papaloukas. (1952-1958) 
 4. Finishing his studies, he visited the Agios Oros where he studied Byzantine illustrating codes.
 5. In his first solo exhibitions in Hydra (Clio gallery, 1961) and Athens (Merlin gallery, 1964) he presented paintings with several abstract elements, on subjects inspired by everyday life in the working-class quarters and the islands. Immediately after, he turned to more clearly politicized themes which reflected the charged atmosphere of the era.
 6. He also exhibited works of sculpture, and before that, he had designed clothes and art objects. His commitment to painting, however, is what distinguishes him from his peers of the ’60’s generation’, whose art evolved outside Greece.
 7. He has published texts on art, and since 1974, he has been active as a board member of many organizations, such as the State Scholarship Foundation (I.K.Y.), the National Academic Recognition Information Center (D.I.K.A.T.S.A.), the National Theatre of Greece, the National Bank of Greece Cultural Foundation (MIET) and the Society for Neohellenic Cultural Studies. He was also Chairman of the selection committee for the artworks placed at Athens’ metro stations.
 8. In 1976 he was elected professor at ASFA, where he taught until 1997, and also served as Dean and Associate Dean of the School (1979-1982).
 9. He has presented his work in approximately thirty solo exhibitions in Greece and participated in several group ones, and in the ‘Art & Dictatorship’ section of Europalia (Belgium, 1982).
Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (9) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (16) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (17) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (18) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (19)

9 Πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τον Δημοσθένη Κοκκινίδη:

 1. Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1929.  
 2. Ξεκίνησε τις σπουδές του στην Σχολή Εμπορικών και Οικονομικών Επιστημών στην Α.Σ.Ο.Ε το 1950. 
 3. Μετά από δύο χρόνια σπουδών, εγκατέλειψε την Α.Σ.Ο.Ε.Ε. για να φοιτήσει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Γιάννη Μόραλη και τον Σπύρο Παπαλουκά. (1952-1958)
 4. Ακολούθησε δίμηνη παραμονή του στο Άγιο Όρος (1958), όπου μελετά βυζαντινούς εικονογραφημένους κώδικες. 
 5. Στις πρώτες του ατομικές εκθέσεις (1961, Κλειώ, Ύδρα και 1964, Μέρλιν, Αθήνα) παρουσίασε μια ζωγραφική με αρκετά αφαιρετικά στοιχεία, με θέματα εμπνευσμένα από τη ζωή στις λαϊκές συνοικίες και στα νησιά. Αμέσως μετά, στράφηκε προς μια σαφέστερα πολιτικοποιημένη θεματολογία, που αντανακλούσε το φορτισμένο κλίμα της εποχής.
 6. Κατά τη δεκαετία του ’60, παράλληλα με τη ζωγραφική ασχολήθηκε με το design για βιοποριστικούς λόγους. Σχεδίασε αντικείμενα για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά.
 7. Έχει δημοσιεύσει κείμενα για την τέχνη και, μετά το 1974, έχει αναπτύξει δραστηριότητες ως μέλος διοικητικών συμβουλείων πολλών οργανισμών (ΙΚΥ, Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Εθνικό Θέατρο, ΜΙΕΤ, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού). Υπήρξε επίσης Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για τα έργα που κοσμούν τους σταθμούς του αθηναϊκού Μετρό.
 8. Το 1976 εκλέχτηκε καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Διετέλεσε πρύτανης της Α.Σ.Κ.Τ. την περίοδο 1979-82. Δίδαξε ως το 1997.
 9. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε τριάντα περίπου ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και συμμετείχε στα Ευρωπάλια (Βέλγιο, 1982, στην ενότητα «Τέχνη και Δικτατορία») και σε αρκετές ομαδικές.
Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (10) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (11) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (12) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (13) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (14) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (15)

Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (9) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (20) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (22) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (23) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (24) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (25) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (26) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (27) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (28) Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (29)

Unrecalled Rolled Canvases by Dimosthenis Kokkinidis (1)

* Information about Dimosthenis Kokkinidis via here.
 
* Όλες οι πληροφορίες για την πορεία του Δημοσθένη Κοκκινίδη προέρχονται από εδώ.

Angelina

Leave a Reply

Your email address will not be published.