25 (more) photos from the Archaeological Museum

National Archaeological Museum in Athens

The National Archaeological Museum in Athens is one of my favorite places. From time to time, I visit the museum and spend some time in front of the numerous exhibits.

Several months ago, I had posted another post with 30 photos featuring exhibits from the museum, though my admiration for the Greek history couldn’t be put into a sole post. I created another one with some exhibits I loved the most in my latest visit in the museum. I added the description in several ones (hadn’t taken notes of all of them), in case you want to know what I’m showing you. Hope you like them as much as I do!

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα είναι ένα από τα αγαπημένα μου μουσεία. Συχνά, το επισκέπτομαι και περνώ αρκετό χρόνο χαζεύοντας τα πολυάριθμα εκθέματα.

Πριν από αρκετούς μήνες, είχα δημοσιεύσει ένα άρθρο με 30 φωτογραφίες απο το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά ο θαυμασμός μου για τον Ελληνικό πολιτισμό δεν μπορούσε να χωρέσει σε ένα μόνο άρθρο. Πρόσφατα επισκέφτηκα το Μουσείο και ξεχώρισα αρκετά εκθέματα. Πρόσθεσα τις περιγραφές σε όσα μπορούσα για να καταλαβαίνετε καλύτερα τι σας δείχνω. Ελπίζω να σας αρέσουν!

National Archaeological Museum in Athens
Stone axes, adzes, chisels, often hafted in antler. They were firstly introduced in the Neolithic in the context of agricultural economy. From Sesklo. Late Neolithic 5300-4500 B.C. // Λίθινοι πέλεκεις, αξίνες, σμίλες. Πρωτοεμφανίζονται στη νεολιθική εποχή στο πλαίσιο της αγροτικής οικονομίας. Προσαρμόζονταν σε στειλεό από κέρατο. Από το Σέσκλο. Νεότερη Νεολιθική 5300-4500 π.Χ.
National Archaeological Museum in Athens
Deep two-handled vase with “scraped” decoration. Middle Neolithic period, Lianokladi, 5800-5300 B.C. // Δίωτο βαθύ αγγείο με “ξεστή” διακόσμηση. Μέση Νεολιθική περίοδος, Λιανοκλάδι, 5800-5300 π.Χ.

National Archaeological Museum in Athens

National Archaeological Museum in Athens
Head of a bearded god. Pentelic marble. Found in Piraeus. It represents Zeus or Hermes. 450 – 440 B.C. // Κεφαλή γενειαφόρου θεού. Μάρμαρο πεντελικό. Βρέθηκε στον Πειραιά. Απεικονίζεται ο Δίας ή ο Ερμής. 450 – 440 π.Χ.
National Archaeological Museum in Athens
Attic plastic vases in the shape of heads of negroes, satyrs, women, Heracles and sometimes of Dionysos were very popular at the end of the 6th century B.C. They were used as oil or unguent bottles, drinking vessels or oinochoai. // Στα τέλη του 6ου αι. π.Χ. πολύ αγαπητά ήταν τα αττικά πλαστικά αγγεία σε σχήματα κεφαλών νέγρων, σατύρων, γυναικών, του Ηρακλή και σπανιότερα του Διονύσου. Χρησιμοποιούνταν ως σκεύη για λάδι ή αρωματικά έλαια, αγγεία πόσης ή οινοχόες.
National Archaeological Museum in Athens
Statue of a kouros. Naxian marble. Found in Sounion. The statue was a votive offering to Poseidon and stood before his temple. About 600 B.C. // Άγαλμα κούρου. Μάρμαρο Νάξου. Βρέθηκε στο Σούνιο. Ήταν αφιέρωμα στο Ποσειδώνα, στημένο μπροστά στο ναό του. Γύρω στο 600 π.Χ.
National Archaeological Museum in Athens
Statuette of a shepherd. The figure wears a light tunic leaving one shoulder bare and holds a lamb in the left arm. Lying down to his left is a small dog. Work of the 1st c. B.C. influenced by a creation of the 3rd century B.C. // Αγαλμάτιο βοσκού. Φορεί εξωμίδα και κρατεί αρνί στο αριστερό χέρι. Δίπλα του είναι ξαπλωμένος μικρός σκύλος. Έργο του 1ου αι. π.Χ. επηρεασμένο από δημιουργία του 3ου αι. π.Χ.
National Archaeological Museum in Athens
Spherical vase of the Late Neolithic I period (5300-4800 B.C.) with polychrome painted decoration, from Dimini in Magnesia, Thessaly. // Σφαιρικό αγγείο με πολύχρωμη ζωγραφιστή διακόσμηση της Νεότερης Νεολιθικής Ι περιόδου (5300-4800 π.Χ.) από το Διμηνί Μαγνήσιας, στη Θεσσαλία.
National Archaeological Museum in Athens
Marble anthropomorphic figurines. Found in houses and probably meant for “domestic” cult. Widespread figurine type in Asia Minor and the islands of the NE Aegean. // Μαρμάρινα ειδώλια ανθρωπίνων μορφών. Βρέθηκαν μέσα σε σπίτια και προορίζονταν για οικιακή λατρεία. Διαδεδομένα στη Μικρά Ασία και τα νησιά του ΒΑ Αιγαίου.
National Archaeological Museum in Athens
Statue of a kouros. Parian marble. Found in Anavyssos, Attica. It had been stolen and taken to France, from where it was returned in 1937. The statue was funerary and stood on the grave of Kroisos. About 530 B.C. // Άγαλμα κούρου. Μάρμαρο παριανό. Βρέθηκε στην Ανάβυσσο της Αττικής, από όπου είχε κλαπεί και επεστράφη από τη Γαλλία το 1937. Επιτύμβιο, στημένο πάνω στον τάφο του Κροίσου. Γύρω στο 530 π.Χ.
National Archaeological Museum in Athens
Silver rhyton. It imitates a bull and has gold horns. // Αργυρό ρυτό σε σχήμα κεφαλής ταύρου με χρυσά κέρατα και ρόδακα στο μέτωπο. Το ρύγχος, με οπή εκροής, είναι επίχρυσο, όπως αρχικά ήταν τα μάτια και το εσωτερικό των αυτιών.

National Archaeological Museum in Athens

National Archaeological Museum in Athens
A unique gold covering for the body and the face of an infant, consisting of pieces of gold foil. A distinctive detail are the ring-shaped earrings. // Μοναδική χρυσή επένδυση βρέφους που αποτελείται από πολλά μεμονωμένα ελάσματα, τα οποία κάλυπταν το πρόσωπο και ολόκληρο το σώμα. Χαρακτηριστική λεπτομέρεια, τα κρικοειδή ενώτια που κρέμωνται από τα αυτιά.
National Archaeological Museum in Athens
Statue of a Nike. Parian marble. Found in Delos. The earliest know stone free-standing statue of a Nike, possibly the work of the sculptor Archermos from Chios. About 550 B.C. // Άγαλμα Νίκης. Μάρμαρο παριανό. Βρέθηκε στη Δήλο. Το αρχαιότερο λίθινο ελεύθερο άγαλμα Νίκης, έργο πιθανόν του γλύπτη Αρχέμου από τη Χίο. Γύρω στο 550 π.Χ.
National Archaeological Museum in Athens
Askos-jars and bowl. // Ασκοί και Φιάλη. Άγιος Κοσμάς Αττικής. Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. 3η χιλιετία π.Χ.
National Archaeological Museum in Athens
Lyre made of ivory. 14th-13th century B.C. // Ελεφάντινη λύρα με πλούσιο ανάγλυφο διάκοσμο. Στη βάση (ηχείο) απεικονίζεται παράσταση σφιγγών εκατέρωθεν κίονα. Ευρήματα από το θολωτό τάφο του Μενιδίου. 14ος-13ος αιώνας π.Χ.
National-Archaeological-Museum-27
An impressive gold diadem with leaf-shaped pieces at the top; decorated with embossed circles. 16th century B.C. // Χρυσό εντυπωσιακό διάδημα με φυλλόσχημα ελάσματα στην κορυφή, διακοσμημένο με έκτυπους κύκλους. 16ος αιώνας π.Χ.
National Archaeological Museum in Athens
Gold necklaces. Found in a chamber tomb in Mykines. // Χρυσά περιδέραια. Θολωτοί τάφοι. Μυκήνες.
National Archaeological Museum in Athens
Marble anthropomorphic figurines. 3200-2000 B.C. // Μαρμάρινα ειδώλια ανθρώπινων μορφών της πρωτοκυκλαδικής περιόδου. 3200-2000 π.Χ.
National-Archaeological-Museum-29
Seal, indicative of organized trade and clay jug. Early Bronze Age. 3rd millennium B.C. // Σφράγισμα, ενδεικτικού οργανωμένου εμπορίου και πήλινη πρόχους. Πρώιμη Εποχή του Χαλκού. 3η χιλιετία π.Χ.

National-Archaeological-Museum-23 National-Archaeological-Museum-25 National-Archaeological-Museum-28 National-Archaeological-Museum-30

National Archaeological Museum

Angelina

One Reply to “25 (more) photos from the Archaeological Museum”

  1. Πρεπει να το επισκεφτω… περνώ τοσες φορες απο μπροστα του αλλωστε 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.