L’Erbolario opens its first store in Greece

L'Erbolario Greece Store Opening

L’Erbolario, a world-known company in the field of herbal cosmetics, celebrated its first store in Athens (Ermou 55 & Kapnikareas 2) and sent us a trip to its magically aromatic world.

Η εταιρία L’Erbolario, διεθνώς αναγνωρισμένη για τα φυτικά της καλλυντικά, γιόρτασε το πρώτο της κατάστημα στην Αθήνα (Ερμού 55 & Καπνικαρέας 2) και μας ταξίδεψε στον μαγικά αρωματικό της κόσμο.

L'Erbolario Greece Store Opening

In the center of Athens, in an outstanding scene giving the impression of a greenery garden, and in combination with the Italian melodies and the amazing smells, the guests had the opportunity to learn the history of L’Erbolario, a love history between human and nature. For almost 40 years, L’Erbolario, starting from Lodi in northern Italy, gives us the gifts of nature in the face of herbal cosmetics, while respecting the environment and dreaming of making beauty accessible to everyone.

Στην καρδιά της Αθήνας, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό που έδινε την αίσθηση ενός ανθισμένου καταπράσινου κήπου σε συνδυασμό με τη γαλήνη που προσέφεραν οι ιταλικές μελωδίες και τις υπέροχες μυρωδιές που πλημμύριζαν το χώρο, οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία της L’Erbolario, μια ιστορία αγάπης μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης. Για σχεδόν 40 χρόνια, η L’Erbolario, ξεκινώντας από το Lodi της Ιταλίας, μεταφέρει τα δώρα της φύσης σε φυτικά καλλυντικά, με πλήρη σεβασμό στο οικοσύστημα και το όνειρο να κάνει την ομορφιά προσβάσιμη σε όλους.

L'Erbolario Greece Store Opening

The first store of L’Erbolario features earthly and warm tones and fits perfectly the environment without losing anything of Italian elegance. Several people and known beauty, fashion, lifestyle bloggers and journalists honored the store with their presence and got amazed by the products and the history of the brand.

Το πρώτο κατάστημα της L’Erbolario κυμαίνεται σε τόνους γήινους και ζεστούς, σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον και με έντονη ιταλική φινέτσα.  Πλήθος κόσμου και διακεκριμένοι beauty, fashion, lifestyle bloggers και δημοσιογράφοι τίμησαν με την παρουσία τους το χώρο και εντυπωσιάστηκαν από τα φυτικά προϊόντα και την ιστορία του brand.

L'Erbolario Greece Store Opening

L'Erbolario Greece Store Opening

Inside the store of L’Erbolario, the lovers of herbal cosmetics can discover aromatic lines for the man or the woman, consisting of products for cleansing, face care and fragrances for the home. Moreover, there are specialized lines for face care, covering from basic needs to more demanding ones. There’s also a line for children, with a variety of products specially designed for them: a soft solution for little ones and a specific response to the needs of future mothers. The sunscreen lines fill the needs of the skin before and after the expose on the sun and, lastly, the line for the pets takes care of our best friends.
Στο κατάστημα της L’Erbolario, οι λάτρεις των φυτικών καλλυντικών μπορούν να ανακαλύψουν τις αρωματικές σειρές για τον άνδρα ή τη γυναίκα που περιλαμβάνουν προϊόντα για τον καθαρισμό, τη φροντίδα του προσώπου και τον αρωματισμό του χώρου. Επιπλέον, υπάρχουν σειρές περιποίησης προσώπου που απαντούν στις ποικίλες απαιτήσεις του δέρματος, από τις βασικές έως τις πλέον εξειδικευμένες. Δε λείπει όμως και η παιδική σειρά, με μία πλήρη γκάμα προϊόντων ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά: μια απαλή λύση για τα μικρά και μία συγκεκριμένη απάντηση για τις ανάγκες των μαμάδων. Η αντηλιακή σειρά καλύπτει κάθε ανάγκη της επιδερμίδας πριν και μετά την έκθεση στον ήλιο και, τέλος, η σειρά για τα κατοικίδια φροντίζει με τον καλύτερο τρόπο τους πιστούς φίλους μας.
L'Erbolario Greece Store Opening
L'Erbolario Greece Store Opening
L'Erbolario Greece Store Opening
The ingredients making L’Erbolario unique are the respect in the environment, the deep knowledge in their worlds and the love of beauty. Every product consists of a small secret of the nature delivered in a precious formula. A dream that got true piece by piece combining the traditional botany and technological innovation. From the idea to the creation, from the box to the delivery, attention is being given in every detail. It’s crucial the fact that the environmental policy of L’Erbolario is directly connected to the love of the animals. From the start and with non-negotiable commitment, the brand follows the international standards against animal testing, denying any kind of experiments in animals.
Τα συστατικά που κάνουν την εταιρία L’Erbolario να ξεχωρίζει είναι ο σεβασμός που δείχνει στο περιβάλλον, η βαθιά γνώση του αντικειμένου και η αγάπη για την ομορφιά. Κάθε προϊόν περιέχει ένα μικρό μυστικό της φύσης σε μία πολύτιμη και αποκλειστική φόρμουλα. Ένα όνειρο που χτίστηκε κομμάτι – κομμάτι συνδυάζοντας παραδοσιακή φυτολογία και τεχνολογική καινοτομία. Από την ιδέα στην υλοποίηση και από το κουτί στη διανομή, με σημασία στην τελευταία λεπτομέρεια. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η οικολογική πολιτική της L’Erbolario είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αγάπη για τα ζώα. Από τα πρώτα χρόνια και με αδιαπραγμάτευτη δέσμευση, η εταιρία τηρεί τα διεθνή standards του “against animal testing”, αρνούμενη κάθε μορφή πειραμάτων στα ζώα.
L'Erbolario Greece Store Opening
Visit the store of L’Erbolario to discover its aromatic world, get informed of new products, and your favorite ones from their huge variety.
Επισκεφθείτε το κατάστημα της L’Erbolario για να γνωρίσετε τον αρωματικό της κόσμο, να ενημερωθείτε για τα νέα προϊόντα και να επιλέξετε ανάμεσα σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων αυτό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες ή αυτό που θα θέλατε να δωρίσετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα.
***
Facebook Page: L’ Erbolario Greece
Instagram Page: @erbolario_greece
www.erbolario.gr
***
Until next time!
Angelina

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *